Kontakt

MPDESIGN s.r.o.
Sládkovičova 1972
022 01 Čadca


IČO: 50397028
DIČ: 2120313602
IČ DPH: SK2120313602
IBAN: SK54 0900 0000 0051 1593 2679


e-mail: info@mojoutfit.sk


telefón: +421 901 705 706 

Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vo vložke č. 56899/Le-